Hành trình đưa 60 vạn Bột Rô Phi MaoMing tới khách hàng

Ngày 28/3/2023 THÁI SƠN FISH tiếp tục đưa 60 vạn Bột Rô Phi MaoMing tới các khách hàng: Tứ Kỳ Hải Dương, Quảng Xương Thanh Hóa, Diễn Châu Nghệ An …

Bột Rô Phi MaoMing 3 ngày tuổi mẫu: 

To – Khỏe Mạnh – Đồng Đều

Rô Phi MaoMing của Thái Sơn Fish được các khách hàng trên cả nước đánh giá Tốc Độ Lớn Tốt – Khánh Bệnh Cao

Thời gian nuôi từ Bột sau 7 – 8 tháng cá mặt đạt 1.8kg trung bình đạt 1.5kg! 

Các bác có nhu cầu mua Rô Phi Bột, Rô Phi 21 ngày, Rô Giống các biểu xin liên hệ: 0986.34.9798

error: Content is protected !!