Hành trình đưa 80 vạn Bột Diêu Hồng tới khách hàng

Ngày 25/3/2023 THÁI SƠN FISH tiếp tục đưa 80 vạn Bột Diêu Hồng tới khách hàng Bắc Ninh, Hải Dương

Bột Diêu Hồng KHỎE MẠNH – ĐỒNG ĐỀU 

Cá Diêu Hồng hiện cũng là 1 trong những đối tượng nuôi chính tại Lồng Bè. Giá Cá Diêu Hồng Thịt hiện đang tốt giá giao động 50 – 53k/kg! 

Toàn bộ khách hàng của Thái Sơn Fish đều được chuyển giao kỹ thuật xử lý Diêu Hồng đơn tính trên tráng xử lý 21 ngày! 

Mục tiêu có được đàn cá Diêu Hồng độ đơn tính cao trước khi sang ao nuôi về size 30 – 50 con để chuyển ra bè! 

Các bác có nhu cầu mua Bột Diêu Hồng, Cá Diêu Hồng 21 ngày tuổi, Cá Diêu Hồng giống các loại 

Xin Liên Hệ: 0986.34.9798

 

error: Content is protected !!