Cá Chép V1

Đơn vị cung cấp hàng trăm triệu CÁ CHÉP V1 giống các loại cho các khách hàng trên cả nước. Thái Sơn Fish cung cấp CÁ CHÉP V1 từ Bột, Hương và rất nhiều kích cỡ khác nhau. Cá Chép V1 Thái Sơn với màu sắc đẹp, đòn dài, tăng trọng nhanh.

error: Content is protected !!