Cá Diêu Hồng

Đơn vị cung cấp hàng trăm triệu CÁ DIÊU HỒNG GIỐNG môi năm cho các khách hàng trên cả nước. Cá Diêu Hồng khỏe mạnh, đồng đều, ít bệnh, màu sắc đẹp

error: Content is protected !!