Chuỗi liên kết sản xuất thủy sản HTX Thái Sơn

Chuỗi liên kết sản xuất thủy sản “từ con giống đến khi tiêu thụ” đang là giải pháp làm thay đổi tất cả những manh mún, đứt gãy trong chuỗi giá trị rời rạc lâu nay trong hoạt động sản xuất nuôi tròng thủy sản tại Miền Bắc.

Đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi, bởi mô hình này đòi hỏi sự đồng bộ từ khâu con giống, kỹ thuật nuôi, chăm sóc và thu hoạch. Trong những năm qua ngoài tập trung nghiên cứu phát triển việc lai tạo, sản xuất cá giống.

THAISONFISH đã tập trung phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất CÁ GIỐNG: từ CON BỘT – ƯƠM NUÔI – TIÊU THỤ GIỐNG Và đã cho thấy rõ kết quả cao khi nhà chăn nuôi mua được con giống tốt, ươm nuôi được sự tư vấn từ đơn vị, và phía đơn vị hỗ trợ đầu ra và xây dựng sản phẩm CÁ GIỐNG CHẤT LƯỢNG nên giá bán thường nhỉn hơn giá thị trường.

 

 

 

Trong thời gian tới, THÁI SƠN FISH tiếp tục liên kết chuỗi thu mua cá thịt, nhà  hàng hoàn thiện lốt chuỗi đầu cuối từ CÁ THƯƠNG PHẨM ĐẾN BÀN ĂN. Thái Sơn Fish đơn vị cung cấp hàng trăm triệu CÁ GIỐNG: CÁ CHÉP V1, RÔ PHI, DIÊU HỒNG mỗi năm

error: Content is protected !!