Cá Rô Phi MaoMing

Đơn vị hàng năm cung cấp hàng trăm triệu CÁ RÔ PHI MAOMING các loại. Từ CÁ RÔ PHI MAOMING Bột, 21 ngày tuổi và các kích cỡ khác nhau. CÁ RÔ PHI MAOMING với tốc độ lớn nhanh, kháng bệnh tốt.

error: Content is protected !!