Đầu tư chuyển giao công nghệ

THÁI SƠN INVETS tham gia đầu tư các dự án mảng nông nghiệp công nghệ cao.

       Thái Sơn Invets đơn vị trực thuộc Thái Sơn Fish luôn tìm kiếm các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó hỗ trợ, tư vấn hoặc tham gia đầu tư.
      Thái Sơn Invets cung cấp giải pháp, chuyển giao khoa học công nghệ mới vào lĩnh vực Thủy sản nhằm hỗ trợ giúp bà con, đối tác đạt được hiệu quả cao trong quá trình sản xuất.
error: Content is protected !!