CLEAR – ĐẶC TRỊ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRẮM, CHÉP

Bệnh ký sinh trùng trên cá đặc biệt đối tượng cá Trắm Chép hiện nay thường xuất hiện trong cả quá trình nuôi. Đặc biệt ký sinh trùng phát triển mạnh thời tiết mùa xuân, mùa đông

và là nỗi lo của hầu hết các hộ nuôi cá Trắm Chép. Sản phẩm CLEAR – Đặc trị nội ngoại ký sinh trùng – cá Trắm Chép là 1 sản phẩm chuyên biệt, đặc trị, được hầu hết các hộ nuôi đánh giá cao và tin dùng trong gần 5 năm qua.

error: Content is protected !!